Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Assoc. (CAMFiC) és una associació científica i professional de metges especialistes en medicina familiar i comunitària en l'àmbit de Catalunya.


Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Assoc. (CAMFiC)

Missió i Valors
Compromís com metge/ssa de família
Òrgans de Govern
Staff
Estatuts

 • Missió

  Promoure, mitjançant els socis, el desenvolupament d'una Atenció Primària resolutiva i d'alta qualitat, centrada en la millora de la salut de la comunitat; potenciar i facilitar el desenvolupament professional del soci i, en general, del conjunt de persones que treballen a l'Atenció Primària, en col•laboració amb les organitzacions sanitàries, polítiques i docents.

 • Valors

  1. Innovació i participació
   Ens obrim a la participació de tots els socis per igual, i afavorim la seva ambició, creativitat i el seu talent, en un esforç per ser dinàmics.
  2. Respecte pels companys
   Els membres de la CAMFiC som respectuosos entre nosaltres, som tolerants, mantenim la consideració que ens pertoca i transmetem confiança a la resta de companys.
  3. Solidaritat
   Mantenim un compromís amb la societat i el medi ambient a més de promoure la cooperació amb els sectors menys afavorits i amb les organitzacions no governamentals.
  4. Respecte per les persones i les idees
   Promovem la prestació d'una atenció universal, sense discriminació per motius de raça, cultura, religió, ideologia ni condició social.
  5. Independència
   Les decisions de la CAMFiC es guien pels principis d'autonomia i equilibri.
  6. Orientada a la comunitat
   Posem a disposició de la comunitat els recursos humans i els coneixements científics, fem entenedores per al conjunt de la comunitat les activitats de la CAMFiC i atenem les demandes expressades.
  7. Integritat i rigor professional
   Som capaços d'actuar professionalment segons els principis de solidaritat, equitat i ètica, proporcionem i defensem en tot moment la millor actuació a l'abast basant-nos en l'evidència científica.

Gerència:
Joan Lozano Fernández

Secretaria | Recepció
Anna Martínez

Responsable de formació
Julia Herrero

Àrea de Formació
Emma Blanc

Àrea formació
Glòria Domènech

Àrea de Formació
Nerea Fernández

Àrea de Formació
Oriol Garriga

Àrea de Formació
Sandra Cano

Administració, Comptabilitat i Socis:
Montserrat Savall

Administració, Comptabilitat i Socis:
Begoña Artajo

Comunicació:
Elena Sala

Comunicació:
Júlia Duran


Adhereix-te al Compromís

M’adhereixo als valors definits per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que m’encoratgen a fer de metge de familia amb ...

 • DEDICACIÓ
  ...fent de l'atenció a la seva salut el centre del meu interès professional

 • PROXIMITAT
  ...tractant-lo amb calidesa, estimació i cortesia, procurant comprendre les seves emocions i mantenir la serenitat en els moments difícils

 • RESPECTE
  ...respectant la seva dignitat, el seu dret a decidir, la seva intimitat i guardant secret de la informació que conec de la seva persona

 • LLEIALTAT
  ...donant-li informació clara i sincera dels seus problemes de salut, les opcions, riscos i beneficis previsibles i el meu consell, atenent les seves necessitats i creences

 • PRUDÈNCIA
  ...no actuant sense informació adequada, ni recomanant accions poc provades, d'utilitat o seguretat dubtoses o que aportin més risc que benefici

 • EQUITAT
  ...tractant tothom amb el mateix interès i fent bon ús dels recursos de què disposo pel conjunt dels ciutadans

 • HONRADESA
  ...mantenint els meus coneixements al dia, consultant quan calgui un altre professional de confiança, i evitant que altres interessos personals alterin aquest compromís

Junta permanent

President:
Antoni Sisó Almirall

Vicepresident 1r:
Josep Basora Gallisa

Vicepresident 2a:
Mònica Solanes Cabús

Secretaria:
Iris Alarcón Belmonte

Vicesecretària:
Laia Gené Huguet

Tresorera:
Esther Limón Ramírez

Vocal 1r:
Laura Conangla Ferrin

Vocal 2a:
Núria Casado Pradas

Vocalies Territorials

Anoia:
Xavier Cantero Gómez

Girona:
Quique Estévez Rovira

Lleida:
Eugeni Paredes

Maresme:
Juan J. Montero Alia

Osona:
Anna Rodríguez Ferré

Tarragona:
Francisco Martin Lujan

Terres de l'Ebre:
Rosa Ripollès Vicente

Vallès Occidental:
Montserrat Baré Mañàs

Vallès Oriental:
Montserrat Castellet Sala

Vocalia de Metges Residents

Vocal de M.Residents:
Marc Albiol i Perarnau

Vocalia de Joves Metges de Família

Vocal de Joves Metges de Família:
Aroa Illa Casarramona

Vocal de Joves Metges de Família:
Ignasi Viñas Solans

Vocals de les seccions

Comunicació:
Jordi Mestres Lucero

Formació / Docència:
Yolanda Ortega Vila

Formació Sanitaria Especialitzada:
Joan Deniel Rosanas

Recerca:
Daniel Martínez Laguna

Innovació:
Jordi Acezat

COMPROMÍS DEL METGE DE FAMÍLIA

Video de salutació d'Antoni Sisó, president de CAMFiC.


Imatge Corporativa

 • Logo CAMFiC Vertical
 • Logo FAP


Fundación de Atención Primaria
FAP (Fundació d’Atenció Primària)

FAP
Òrgans de Govern
Staff
Estatuts
Llei de Transparència

Les activitats principals que duu a terme són:

 • Promoure i participar en la Formació Continuada dels metges en l’àmbit de l’APS
 • Promoure la docència en pregrau i postgrau en Medicina Familiar i Comunitària
 • Promoure i participar en l’organització de congressos i jornades
 • Proposar i promoure projectes de recerca
 • Concedir beques i ajuts econòmics per a la recerca
 • Promoure, difondre i comercialitzar publicacions científiques o de divulgació
 • Cooperar, mitjançant convenis i altres formes de col·laboració, amb organismes i institucions relacionades amb l’APS
 • Promoure la captació dels recursos econòmics

L’òrgan de Govern de la FAP és el Patronat.

El Patronat està constituït per:

 • Els membres electes de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Assoc. (CAMFiC). Aquesta s’integra per la Junta Permanent (President, Vicepresident 1r, Vicepresident 2n, Secretari, Vicesecretari, Tresorer, Vocal 1r i Vocal 2n), Vocal de Residents i Vocals Territorials (Tarragonès, Gironès, Lleida, Osona, Terres de l’Ebre, Anoia, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garraf-Penedès i Maresme.
 • 5 persones a designar pel Patronat, els quals ostentaran la condició de vocals.
 • I els tres últims presidents, ja cessats, de la CAMFiC, els quals tindran la consideració de patrons honorífics.

Gerència:
Joan Lozano Fernández

Secretaria | Recepció
Anna Martínez

Secretaria
Glòria Domènech

Àrea de Formació
Julia Herrero

Àrea de Formació
Emma Blanc

Àrea de Formació
Sandra Cano

Àrea de Formació
Nerea Fernández

Àrea de Formació
Oriol Garriga

Administració, Comptabilitat i Socis:
Montserrat Savall

Administració, Comptabilitat i Socis:
Begoña Artajo

Comunicació:
Claudia Cañigueral

Comunicació:
Daniel Castillo

Informàtica:
Alex Febrero