Publica la teva oferta de feina
  • Dades obligatòries (*)

Més informació

L'oferta de feina estarà penjada a la web de la CAMFiC un mes a partir del dia de la seva publicació. Existeix la possibilitat de tornar a posar-la si encara és vigent.

Per al bon funcionament de la borsa de treball, una vegada que la plaça estigui adjudicada, us demanem que ens ho feu saber a borsadetreball@camfic.org