Lliga Reumatologica

La Lliga Reumatològica Catalana és una associació sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública l’any 2005, formada per persones afectades per una o vàries malalties reumàtiques, familiars i amics, que treballa des de fa 30 anys. Els nostres principals objectius són sensibilitzar a la població sobre aquestes malalties, informar i formar a les persones que conviuen amb elles, oferir activitats i serveis que ajudin a l’apoderament i a la corresponsabilitat pel maneig del dia a dia de la malaltia, representar al col·lectiu d’aquestes persones per millorar la seva qualitat de vida i la seva inclusió social traslladant les seves inquietuds i defensant els seus drets davant de les diferents administracions competents.

FEMACPA

Federación Española de Malformación de Chiari y Patologías Asociadas.
I Congreso Nacional de Malformación de Chiari

NO PUC ESPERAR

NO PUC ESPERAR!® és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Associació Celíacs de Catalunya

Fundada el 1977 i declarada entitat d'Utilitat Pública 5 anys més tard, treballem per millorar la qualitat de vida del col·lectiu celíac català i els seus familiars, als qui acompanyem, assessorem i informem sobre tot allò que necessiten per fer més fàcil el seu dia a dia. Alhora, defensem els seus drets en els diferents òrgans de decisió, públics i privats: govern central, autonòmic i local, líders d'opinió... i fomentem la investigació i recerca de la malaltia amb la col·laboració d'especialistes de renom, nacionals i internacionals.

Asociación Telangiectasias Hemorrágicas Hereditarias o enfermedad de Rendu-Osler-Weber (HHT)

Els objectius de l'associació són conscienciar al sector sanitari i informar als propis afectats, finançar equips d'investigació i tractaments punters, i aconseguir finançament per al compliment dels fins de l'associació.

Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental

L'associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (Arep) comença el 1979.L'objecte social d'Arep és la millora del nivell de qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental i dels seus familiars, així com la seva integració social i laboral.

Asociación de Pacientes de Psoriasis y Familiares

Associació sense ànim de lucre, integrada per afectats de psoriasi i els seus familiars. Els seus principals objectius són facilitar informació i donar recolzament als afectats per millorar la seva qualitat de vida.

Orphanet

Orphanet és el portal d’informació de referència en malalties rares i medicament orfes, adreçat a tots els públics. El seu objectiu és contribuir a la millora del diagnòstic, cura i tractament dels pacients amb malalties rares.

Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació

Associació de consumidors sense afany de lucre que va néixer l’any 1977 com a conseqüència de la indefensió en la que es trobaven els usuaris del sistema públic de salut, es va legalitzar al 1979. Al 1982 es va incorporar l’àmbit del consum, l’alimentació i la seguretat alimentària com a eixos transversals relacionats amb la salut.

Associació de Diabètics de Catalunya

Entitat que aplega tant diabètics com tutors de nens diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per algun motiu amb els problemes que deriven d'aquesta carència. Es troba totalment desvinculada de qualsevol ànim de lucre, ideari polític o religiós. La seva principal finalitat és l'ajut i la defensa del diabètic.

ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central

Primera associació de Catalunya dedicada a les síndromes de sensibilització central (fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electro-hipersensibilitat). Informació, orientació i suport per a persones afectades i llurs familiars. Grups de suport mutu, activitats adreçades a la millora de la qualitat de vida, trobades i actes divulgatius a diversos espais d'activitats arreu del país.