13 de juny de 2024

Nota de premsa: Si els metges de família fan ecografies es redueix en un 52% les derivacions als serveis de radiologia.


Així de clar ho tenen els metges i metgesses de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) “un diagnòstic ecogràfic en l'àmbit de l'Atenció Primària comporta una sèrie d'avantatges per al pacient i per al sistema: ajuda a fer el cribratge i diagnòstic precoç de determinades patologies, a reduir la incertesa clínica i filtrar la derivació d'exploracions complementàries”, i que segons dades del Grup EcoAP de la CAMFiC, es redueixi en un 52% les derivacions als serveis de radiologia.

La implementació de l’ecògraf en la consulta clínica de l’atenció primària i la seva capacitat resolutiva serà l’eix central del I Congrés Eco AP que la CAMFiC realitzarà els pròxims dies 13, 14 i 15 de juny a l'Edifici I de l'Àrea del Coneixement del Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona i a la Unitat Docent de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

Per a la Dra. Yolanda Ortega, presidenta del Congrés, “els ecògrafs a les consultes de l'Atenció Primària han de ser per a nosaltres una eina com en el seu moment va ser el fonendoscopi. L’ecògraf permet exploracions orientades al diagnòstic dels problemes de salut més prevalents. De fet, moltes són les patologies que veiem a les consultes del primer nivell assistencial i que són susceptibles de ser valorades mitjançant un ecògraf: massa abdominal palpable, sospita de líquid lliure com ascites o vessament pleural, còlic biliar, alteració significativa de les proves hepàtiques, còlic nefrític, síndrome prostàtic, estudi de les infeccions urinàries de repetició en l'adult, valoració de masses de parts toves, valoració de l'espatlla dolorosa o estudi tiroïdal, entre d'altres”.

"L’ús de l’ecògraf augmenta la seguretat en la presa de decisions reduint la incertesa clínica i permet indicar millor la derivació per visita o exploracions complementàries", explica el Dr. Paco Martin, membre del comitè organitzador del Congrés. En aquest sentit, la Dra. Ortega remarca que "disposar d'ecògrafs a les consultes d'AP possibilita que aquest nivell assistencial tingui una major capacitat de resolució, disminueix la incertesa i, per tant, suposa un increment de la satisfacció dels usuaris, que eviten desplaçaments i tenen les proves diagnòstiques més accessibles".

Des del grup EcoApp de CAMFiC, a més, destaquen que "la concordança diagnòstica entre les ecografies realitzades per un metge de família i repetides posteriorment per un radiòleg, és molt elevada, arribant al 90%, per exemple en ecografia abdominal". Un exemple d'això és el que es fa al CAP de Salou, on el 100% de les ecografies abdominals es fan a la consulta d'atenció primària; de fet, anualment es fan més de 600 ecografies d’aquest tipus.

De fet, segons els experts, entre el 82% i el 93% dels pacients als quals se'ls ha fet una ecografia a l'Atenció Primària (2), no necessiten més proves ni cap derivació, a més, realitzant ecografies a la primària, s'aconsegueix que el temps d'espera per a aquesta prova disminueixi a la meitat.

I Congrés d'Ecografia Clínica en l'Atenció Primària

Els pròxims 13, 14 i 15 de juny uns 250 professionals de l’atenció primària es reuniran a la Universitat Rovira i Virgili per actualitzar coneixements i competències al voltant de l'ecografia.

Al Congrés es faran tres taules de debat sobre: “Desmitificant l’ecografia i posant límits a l’ecografia en Atenció Primària”, “Buscant solucions adaptades al pacient amb l’ecografia clínica” i “El futur de la IA i el diagnòstic per la imatge. Simuladors”. També es faran tallers pràctics i escape rooms.


Image title

Image title

Cercador

Cercar