4 de juliol de 2022

Una tesi doctoral amb participació de CAMFiC, AIFiCC i SCBCP sobre Planificació de decisions anticipades en atenció primària rep el reconeixement com a millor tesi al congrés de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives

Del 9 a l'11 de juny es va celebrar el XIIIè Congrés de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL) a la ciutat de Palma de Mallorca sota el lema: “Donant valor a la vida”.

En aquest congrés s'ha atorgat el premi a la millor tesi doctoral a la feina feta per Cristina Lasmarías, docent del curs d’eutanàsia que organitza conjuntament CAMFiC, AIFiCC i Societat Catalana Catalano-Balear de cures Pal·liatives que porta el títol: Desenvolupament i implementació de la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) a Catalunya: anàlisi de l'impacte de la posada en pràctica a partir autoeficàcia dels professionals sanitaris.

La tesi contempla principalment tres articles científics publicats a revistes internacionals, que descriuen el desenvolupament del model català de PDA des del seu inici el 2014; la traducció i l'adaptació cultural d'una escala d'autoeficàcia a PDA en professionals sanitaris de l'àmbit de l'atenció comunitària, geriàtrica i cures pal·liatives; i finalment la descripció de la pràctica diària i la percepció que tenen els professionals d'atenció primària en relació amb el procés de la PDA i com això s'associa a l'autoeficàcia en PDA.

La participació de socis i sòcies de CAMFiC, AIFICC i SCBCP ha estat clau per desenvolupar aquest treball, i gràcies a la col·laboració de les dues societats s'han identificat alguns aspectes clau per millorar el desenvolupament del procés de PDA en l'atenció comunitària. Destaquem especialment aquest article, en què participen la Dra Esther Limón i el Dr Paco Cegri: Lasmarías C.; Aradilla-Herrero A.; Esquinas  C.; Santaeugènia S.; Cegri F.; Limón E.; Subirana-Casacuberta M. Primary Care Professionals' Self-Efficacy Surrounding Advance Care Planning and its link to Sociodemographics, Background and Perceptions: A Cross-Sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021;18(17):9034. DOI: 0.3390/ijerph18179034.


Cercador

Cercar