31 de maig de 2022

El grup d'alcohol busca nous membres!

Des del Grup de Treball d'Alcohol de la CAMFiC fem una crida per ampliar-ne els membres.

El consum d’alcohol i altres drogues genera un gran impacte en la salut: té conseqüències socioeconòmiques negatives a la nostra societat i es relaciona amb nombrosos problemes de salut, incloent-hi malalties infeccioses, càncer, malalties endocrines i metabòliques, mentals, neurològiques, cardiovasculars, digestives, maternes i perinatals i lesions intencionades i no intencionades.

El GT d’alcohol i altres drogues de la CAMFIC te com a principals objectius treballar la prevenció i tractament de les substàncies addictives com l’alcohol, cànnabis o cocaïna a través de la formació i recerca sobre aquest temes.

Ens agradaria incorporar professionals amb empenta i ganes de treballar sobre aquests temes. Oferim formació en aquestes àrees, participar en la docència a altres professionals de l’Atenció Primària, així com possibilitats de fer recerca.

Des de fa anys col·laborem amb la Subdirecció General de Drogodependències i amb AIFIC en el Programa Beveu Menys en la formació i recerca a través del Territori.

Actualment les reunions són telemàtiques, però properament seran mixtes. Les properes reunions estan previstes pel dia 14 de juny i el 19 de juliol a les 17 hores.

Les persones interessades poden enviar un correu a secretaria@camfic.org.

Cercador

Cercar