Acreditacions


L’objectiu de l’acreditació és garantir al professional que les activitats formatives compleixen criteris de qualitat i són adequades a les seves necessitats d’actualització de coneixements i habilitats.

L’acreditació de les activitats de formació és responsabilitat del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Cal sol·licitar l’acreditació en el model normalitzat i adjuntar-hi la informació i la documentació que demanen. Cal fer la sol·licitud com a mínim dos mesos abans de la data d’inici de l’activitat.

La CAMFiC es fa càrrec del procés d’acreditació de les activitats formatives que organitza. Per això necessita la col·laboració dels responsables acadèmics de les activitats que han de ser acreditades.

El responsable de l’activitat ha d’omplir el següent formulari que demana informació útil tan per l’acreditació com per la difusió.

Formulari SOLAC


A més a més és necessari enviar l’esborrany del programa, els currículums viate abreujats dels docents/ponents (Nom, cognoms, titulació acadèmica, especialitat, lloc de treball, servei al qual està adscrit i formació complementària i/o experiència que avala el domini del tema corresponent. 5 línies com a màxim): acreditacio@camfic.org En qualsevol cas, l’organització d’una acció formativa requereix una posada en comú del aspectes necessaris entre els responsables i el personal tècnic de l’àrea de Formació de la CAMFiC. El grup d’acreditació de la CAMFiC pot fer suggeriments sobre els canvis més adients.