Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Secció Jubilats  • Carme Espel Masferrer
  • Francesc Xavier Robiro Robiro
  • Josep Lluis Fernandez Roure
  • Juan Manuel Gasulla Roso
  • M. Angels Casals Font
  • Francesca Zapater Torras
  • Josep Espinasa Rifa
  • M. Luisa Morató Agustí
  • M. Dolors Fores Garcia
  • Anna Clos Costa

Octubre de 2019

Carta als socis jubilats

No hi ha cap activitat.

Aquest grup no té cap document.