Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Innovació  • Jordi Acezat Oliva (Vocal)

La Secció d´Innovació té com a objectiu principal donar suport a la Junta Directiva i als grups de treball de la CAMFiC en els temes relacionats amb I+D+I. 

Objectius específics

- Identificar la situació actual de l´innovació a la CAMFiC.

- Definir el concepte d´innovació en Atenció Primària (junta CAMFiC).

- Identificar les accions ja fetes pels 53 GdT en matèria d´innovació.

- Identificar les possibles línies estratègiques (Promovent les ja iniciades i engegar de noves que siguin d´interès estratègic).

- Identificar les línies comuns dels GdT en matèria d´innovació.

- Donar visibilitat a la vocalia (congressos, suport a GdT...)

- Crear segell CAMFiC com a Societat Científica referent en innovació a l´Atenció Primària

- Col·laborar amb FAP per interessos comuns.

Aquest grup no té cap document.

No hi ha cap activitat.

Aquest grup no té cap document.