Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
El nostre espai web

ATDOM (Atenció Domiciliària) • Esther Limón Ramírez (COORDINADOR/A)
 • Francisco Cegri Lombardo (Coordinador/a Infermeria)
 • Victòria Mir Labalsa (Secretari/a)
 • Juan Jose Zamora Sanchez (Comunicacio)
 • Rosa Blanca Muñoz Muñoz
 • Natalia Riera Nadal
 • Anna M. Manresa Font
 • M. Dolors Garola Recasens
 • M. Elena Checa Webber
 • Rosa Tosquella Babiloni
 • Olalla Monton Lozano
 • Remei Tell Busquets
 • Eduard Borreguero Guerrero
 • Pilar Enseñat Grau
 • Maria Vila Royo
 • Elena Montserrate Vallejo
 • Marta Albiol Serra
 • Ana Maria Bozzone
 • Carlos Alberto Aguirre Chabarria
 • Maria Teresa Llodra Nogueras
 • Anna Llenas Martínez
 • Carolina Burgos Diez
 • Soraya Donoso Jurado
 • Imma Serra Morera
 • Marina Bosch Ventura
 • Olga Victoria Biesa Jimenez

Els objectius del Grup ATDOM són: 

1. Fomentar i garantir la qualitat assistencial i el progrés de l´ Atenció domiciliaria mitjançant la investigació, activitats formatives i el debat d´experts.

2. Liderar la formació basada en l´evidència científica dels  professionals sanitaris i socials de l´Atenció Primària a Catalunya tant en aspectes assistencials, com organitzatius i de gestió en  l´àmbit de l´ Atenció Domiciliaria.

 3. Proporcionar al professional sanitari i social, eines resolutives per una atenció directa i continuada del pacient-cuidador-família al domicili.

 4. Ser reconeguts com a experts i referents en atenció domiciliària per les institucions sanitàries i socials de Catalunya.

I els nostres valors: 

Honestedat

Rigor

Proximitat

Professionalitat

Creativitat

Entusiasme

Novembre de 2022

Study of a Quasi-Experimental Trial to Compare Two Models of Home Care for the Elderly in an Urban Primary Care Setting in Spain: Results of Intermediate Analysis

Estudi comparatiu de models d’atenció ATDOM, fet en el context català (zona urbana de 2 centres de Badalona).

Característiques clíniques i fragilitat dels usuaris de l’atenció domiciliària a la ciutat de Barcelona

Estudi descriptiu de la població ATDOM de tot Barcelona just abans d’esclatar la pandèmia COVID. També té la particularitat que incorpora estratificació de fragilitat amb un index electrònic (efragicap) a partir de les dades disponibles a la història clínica. Aquest article es podia haver publicat en alguna revista de més impacte, però vam decidir fer-ho al Butlletí de la CAMFIC per arribar a l’entorn de l’atenció primària de Catalunya.

Guia pràctica d’atenció a la fragilitat des de l’Atenció Primària i Comunitària

És una guia ràpida amb una visió pràctica sobre la detecció, avaluació i implementació de plans d’intervenció per la fragilitat. S’ha elaborat pel grup de treball d’atenció a la gent gran de l’AIFICC, que manté un vincle de col·laboració amb el grup ATDOM de la CAMFiC.

Profiles of Frailty among Older People Users of a Home-Based Primary Care Service in an Urban Area of Barcelona (Spain): An Observational Study and Cluster Analysis

Estudi d’anàlisi de clusters amb les variables de l’índex fràgil-VIG, edat i sexe en 412 usuaris d’una unitat ATDOM urbana de Barcelona, a partir del qual es van identifcar sis perfils de persones fràgils ateses al programa ATDOM, des d’una visió integral. La població atesa a ATDOM és heterogénea, amb diferents necessitats d’atenció. La identificació dels perfils complementa la informació sobre els graus de fragilitat, ja que permet detectar necessitats d’atenció diferenciades per a persones identificades en un mateix grau de fragilitat. Els perfils també són útils per a dissenyar intervencions adaptades a las necessitats de cada agrupació de persones, proporcionant una atenció mes segura.

Febrer de 2022

Memòria ATDOM 2019-2020
Maig de 2021

Aspectes més rellevants de la Llei de regulació de l’eutanàsia: de la normativa a la pràctica diària
Webinar: Abordatge compartit del dolor crònic no oncològic Atenció Primària
Setembre de 2020

The impact of frailty on admission to home care services and nursing homes: eightyear follow-up of a community-dwelling, older adult, Spanish cohort
Març de 2020

Recomanacions als professionals de l'Atenció Primària en l'Atenció a Domicili durant la pandèmia del COVID-19
Gener de 2020

Nota de premsa CAMFiC: Per primera vegada s'analitza com i quins opioides prescriuen els metges i metgesses de família catalans
Protocol de revisió psicomètrica sobre instruments de fragilitat
Gener de 2019

Memòria del grup 2018
Desembre de 2018

El GdT ATDOM de la CAMFiC dona suport al comunicat Catalana de Dolor davant del requeriment de visat pel fàrmac versatis (Apòsit de lidocaïna 5%)
Octubre de 2018

PROJECTE: "La residència a on m'agradaria anar a viure"
Com acompanyem les persones i les famílies a valorar amb temps la necessitat d’institucionalització
Com acompanyem a les persones i les families quan la institucionalització és una urgència?
A la residència com a casa? Com acompanyem
Situació i reptes de futur en l'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials
A propòsit del CAAPS sobre fragilitat i cronicitat complexa: algunes lliçons apreses Butlletí 2017 Esther Limón y col
CRONICITAT I COMPLEXITAT CLÍNICA Butlletí 2017 Esther Limón y col
UNA APROXIMACIÓ A LES BARRERES PERCEBUDES EN LA IMPLEMENTACIÓ DE MODELS D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT COMPLEXA DES DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA Butlletí 2018 Esther Limón (coautora)
EL MODEL D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT AVANÇADA Butlletí 2018 Esther Limón y col
BASES PER A UN MODEL CATALÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB NECESSITATS COMPLEXES Conceptualització i introducció als elements operatius Març de 2017
Editorial Planificación de decisiones anticipadas: factibilidad y barreras para su implementación
Abril de 2018

2018 AP Editorial conjunta Gdt Gestio i ATDOM CAMFIC
Article del Butlletí CAMFiC: El Model d'atenció a la cronicitat avançada Autora de l'article: Esther Limón
Nota de premsa Professionals de l’atenció primària demanen més temps i major flexibilitat de les seves agendes per millorar l’atenció a pacients complexos en domicilis
Octubre de 2017

En memòria de la Núria Moral
Càrrega cuidadors a casa o institució
Consens català de dolor crònic no oncològic (Societat Catalana del Dolor i CAMFiC)
Document Abordatge del Dolor Crònic No Oncològic ((CatSalut)
Documento de Consenso Atención al paciente con Dolor Crónico No Oncológico
Gener de 2016

Manual d'abordatge del dolor a l'Atenció Primària
Conclusions de la Jornada: L'Atenció Domiciliària a l'Atenció Primària de Salut: Models d'Atenció centrats en les persones
Resum ponències cuidador 2015
Nota de premsa: Jornada El cuidador: Eix de model d’atenció sociosanitaria al domicili
Octubre de 2018
Fragilitat Butlletí 2017 Burdoy y col
Advance care planning in dementia: recommendations for healthcare professionals
Abril de 2018
Frail-VIG index: a concise frailty evaluation tool for rapid geriatric assessment
Març de 2018
• INFORME BREU DEL DEPARTAMENT DE SALUT informe nº 13 Març 2018 Us de recursos i despesa sanitària dels pacients en atdom Any 2016
• INFORME BREU DEL DEPARTAMENT DE SALUT informe nº 12 Març 2018 Us de recursos i despesa sanitària dels pacients en residències assistides Any 2016
Choosing Wisely End of Life
Febrer de 2017
Exploring Home Care Interventions for Frail Older People in Belgium: A Comparative Effectiveness Study
Is home always the best and preferred place of death?
Octubre de 2016
Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study
Randomized trial of switching from prescribednon-selective non-steroidalanti-inflammatory drugs to prescribed celecoxib: theStandard carevsCelecoxib Outcome Trial (SCOT)
Setembre de 2016
Patients’ perception of types of errors in palliative care – results from a qualitative interview study
Juliol de 2016
Vivir con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada: el impacto de la disnea en los pacientes y cuidadores

Article publicat a la revista Atención Primaria. 

Febrer de 2016
Correlation between patient quality of life in palliative care and burden of their family caregivers: a prospective observational cohort study
Formal support for informal caregivers to older persons with dementia through the course of the disease: an exploratory, crosssectional study
Effectiveness of a home-based cognitive behavioral program to manage concerns about falls in community-dwelling, frail older people: results of a randomized controlled trial
‘I don’t think I’d be frightened if the statins went’: a phenomenological qualitative study exploring medicines use in palliative care patients, carers and healthcare professionals
Discrepancies between in-home interviews and electronic medical records on regularly used drugs among home care clients
Gener de 2016
I vostè, com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents
PAIN proposal Claves para mejorar el presente y futuro del tratamiento del dolor crónico
Desembre de 2015
Care of adults in the last days of life: summary of NICE guidance
Setembre de 2015
The Cost of Sustaining a Patient-Centered Medicalfullpdf
Maig de 2015
Cap a una atenció integrada social i sanitària Per un nou model centrat en les persones
Editorial: Las prestaciones sanitarias en los sistemas públicos
Gener de 2015
“I wanted to communicate my feelings freely”: a descriptive study of creative responses to enhance reflection in palliative medicine education
How should we manage information needs, family anxiety, depression, and breathlessness for those affected by advanced disease: development of a Clinical Decision Support Tool using a Delphi design
Is dying in hospital better than home in incurable cancer and what factors influence this? A population-based study
End of life care interventions for people with dementia in care homes: addressing uncertainty within a framework for service delivery and evaluation
Estan canviant les pautes d'utilització dels analgèsics opioides?
Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico
Enhancing legacy in palliative care: study protocol for a randomized controlled trial of Dignity Therapy focused on positive outcomes
Editorial Elsevier Las competencias del médico de familia en la atención a pacientes en fase de final de vida Reflexiones a partir de la propuesta de ACE en Cuidados Paliativos
Strategies to implement evidence into practice to improve palliative care
Training general practitioners in early identification and anticipatory palliative care planning: a randomized controlled trial
Editorial AMF: Cuidados paliativos y Atención Primaria
Nota de premsa sobre maltractaments ancians
Gener de 2014
Documento Marco para la Mejora del Abordaje del Dolor en el SNS
The Patient-Centered Medical Home
Intervenció en cuidadors: dades preliminars de l'estudi ICIAS
Abril de 2008
Effects of intensive home visiting programs for older people with poor health status: A systematic review
Gener de 2008
Back to the Future Multidimensional Preventive Home Visit Programs for Community-Dwelling Older Adults