Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
El nostre espai web

APOC (Atenció Primària Orientada a la Comunitat) • Angelina Gonzalez Viana (COORDINADOR/A)
 • M. Victoria Feijoo Rodriguez (COORDINADOR/A)
 • Carme Forcada Vega
 • Anna Altes Cais
 • Carme Poblet Calaf
 • Anna Lorda Peralta
 • Anna Fité Gallego
 • M. Cinta Daufi Subirats
 • Estrella María Lalueza Lafuente
 • Iris Alarcon Belmonte
 • Iris Lumillo Gutierrez
 • Isabel Montaner Gomis
 • Isabel Porta Rey
 • Jaime Gofin
 • Jaume Sanahuja Juncadella
 • Merce Gil Rovira
 • Frederick Alan Miler
 • Rosa Gofin
 • Francisco Gonzalez Carrion
 • Sonia Martín Martín
 • M. Angels Martinez Tejedor
 • Glòria Muniente Perez Detudela
 • M. Isabel Pasarín Rua
 • Nieves Guerrero Saez
 • María Sánchez García
 • Laura Illamola Martin

El Grup d’Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC) és un grup interdicisciplinari i intersintitucional de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria (CAMFiC) en el que participen la  Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFFICC) i el Col·legi Oficia de Treball Social de Catalunya (TSCAT), que es va constituir l’any 1987.

La raó de ser del grup es vetllar, des de les societats científiques implicades, per preservar l’orientació comunitària de l’atenció primària a través de l’estudi, la promoció, la docència, la recerca i la contribució a la formulació de polítiques, com una contribució a la millora de la salut col·lectiva. 

El grup APOC aspira a proveir coneixements i experiència que aportin valor al conjunt d’iniciatives de la societat que permetin avançar, des del nivell comunitari, en la millora de la salut i amb el conjunt de sectors implicats.

Els valors que considerem suporten la nostra acció són:

 • Coneixement del sistema de salut i social de Catalunya
 • Proximitat a la comunitat des del treball quotidià
 • Independència i factibilitat de les propostes
 • Apertura al debat científic i al diàleg intersectorial
 • Apropiades al sistema de salut i social
 • Vinculades  amb el coneixement i la recerca

Els objectius del grup APOC són:

 • Fer una contribució a la millora de salut i benestar de les comunitats.
 • Aprofundir en l’estudi de l’Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC) i en altres estratègies de salut comunitària.
 • Difondre i ensenyar l´APOC.
 • Elaboració de material docent d’APOC.
 • Promoure la implantació progressiva dels processos de salut comunitària des de l´Atenció Primària com una part indestriable del seu quefer.
 • Realitzar recerca sobre l´APOC.
 • Treballar de forma conjunta i coordinació amb altres grups i/o associacions que treballin per la salut comunitària.
 • Assumir provisionalment la dinamització i coordinació de la xarxa Aupa.


Mitjançant:

 • Manteniment de bibliografia actualitzada sobre el tema.
 • Elaboració i col·laboració en els projectes docents de la Camfic relacionats amb la salut comunitària.
 • Realitzar publicacions sobre aspecte relacionats amb la dimensió comunitària de l’atenció primària.
 • Col·laboració amb les Àrees Bàsiques de Salut o grups de professionals que demanin informació en relació a la nostra tasca.
 • Elaborant i portant a terme projectes de recerca sobre Salut Comunitària 
 • La representació a Catalunya del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria de Salud (PACAP) https://www.pacap.net/pacap/
 • La integració a la Alianza de Salud Comunitaria (ASC) http://www.alianzasaludcomunitaria.org/

Activitats formatives

Aquest grup no té cap document.