Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Alcohol i altres drogues • M. Cruz Urgeles Castillon (COORDINADOR/A)
 • Ana M. Altaba Barcelo (Secretari/a)
 • Rosa Freixedas Casaponsa
 • Gregorio Pizarro Romero
 • Carme Marquilles Bonet
 • Josep Aubà Llambrich
 • Eulàlia Duran Bellido
 • Nuria Bastida Bastus
 • Antoni Duran Gene
 • Francisco Diaz Gallego
 • Judit Martinez Tellez
 • Giovanna Magnante .
 • Yasmin Córdova Rios
 • María Sánchez García

Desembre de 2022

Esteatosis hepàtica alcohòlica a propòsit d'un cas

(Presentació de Giovanna Magnante en el curs d' Hepatopatia no oncològica)

Febrer de 2022

Memòria Alcohol 2019-2020
Octubre de 2017

Adhesió al comunicat de semFYC sobre l’alcohol
Activitats formatives