Videoconferències. Formació dels Professionals Sanitaris en l'Ús Racional del Medicament. Infecció i incontinència urinària, urgències cardiològiques

Objectiu:

Actualització farmacoterapèutica de patologies prevalents a l'Atenció Primària, l'ús racional del medicament orientat a la cronicitat i la seguretat en l'ús dels medicaments.

Image title


Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,5

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 35 h.

Data i horari:

Del 29 de novembre de 2022 al 23 de desembre de 2022

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta