Deteriorament cognitiu a l'Atenció Primària

Objectiu general

Millorar la capacitat dels professionals sanitaris en el maneig del deteriorament cognitiu.

Objectius específics

- Abordar el deteriorament cognitiu de forma transversal i multidisciplinar.

- Valorar el tractament integral del deteriorament cognitiu.

- Identificar les necessitats de la persona afectada amb deteriorament cognitiu.

- Valorar l’atenció al cuidador i la família.

- Conèixer la comorbiditat i realitzar el seguiment d’aquests malalts

- Atendre els trastorns de conducta d’aquests malalts.

- Valorar els aspectes ètics i legals del deteriorament cognitiu.

- Assumir habilitats de pràctica col·laborativa entre àmbits assistencials enl’abordatge del deteriorament cognitiu.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Acreditació en tràmit

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 25 h.

Data i horari:

Del 12 de setembre de 2022 al 12 de desembre de 2022

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta